KREDİT SİMULYATORU

HESABLAMA NÖVÜ
ay
ay
%

*Kredit paketləri və şərtləri haqqında ətraflı məlumat almaq üçün
zəhmət olmasa "Kredit növləri və şərtləri" səhifəsinə müraciət edin.

*Kredit simulyatoru sizin daxil etdiyiniz dəyişkən parametrlər
əsasında şərti qaytarma qrafikini yaradır və məlumat xarakterlidir.
Müqavilə imzalandıqdan sonra tələbə üçün şəxsi kabinet açılacaq
və borc üzrə dəqiq qaytarma qrafiki buradan əldə oluna bilər.

NƏTİCƏ


Tədris və güzəşt müddətinin sonuna, borc məbləğini
artıran hesablanmış faiz nəzərə alınmaqla, qalıq borc:

Qaytarma müddəti ərzində ödənilmiş faiz məbləği:

Ümumilikdə, kredit müddəti ərzində ödənilmiş
cəmi məbləğ:

Qaytarma müddəti ərzində aylıq ödəniləcək
cəmi məbləğ: